สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ วันคล้ายวันสวรรคต

สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์ วันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์

#สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร

Leave a reply