ประวัติของเรา

History

จุดเริ่มต้นเล็กๆ . . ของการแบ่งปัน

The ARK หรือ The Animal Rescue Kingdom เริ่มต้นจากการช่วยเหลือสุนัขจรจัดกลุ่มเล็กๆบริเวณหลังตลาดอนุสาร จ.เชียงใหม่ ให้มีชีวิตที่ดีขึ้น ในปี พ.ศ. 2546 โดยคุณลุงแกรนท์ หรือ มิสเตอร์แกรนท์ วอล์ดแมนด์ นักธุรกิจชาวอเมริกันที่หลงรักประเทศไทย ดิ อาร์ค นับเป็นศูนย์พักพิงสุนัขแห่งแรกในเชียงใหม่ ที่คอยช่วยเหลือและรับช่วงดูแลสุนัขจากกลุ่มต่างๆมาตลอด แต่ไม่ได้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไป เพราะคุณลุงแกรนท์ชอบที่จะอยู่เบื้องหลัง และมีความสุขในการดูแลน้องหมาที่ช่วยเหลือไว้อย่างเงียบๆมากกว่า

สำหรับคุณลุงแกรนท์ ดิ อาร์ค (The ARK) เปรียบเสมือน เรือโนอาร์(NOAH’S ARK) ตามความเชื่อของศาสนาคริสต์ ที่คุณลุงอยากให้เป็นที่พึ่งของสัตว์ยากไร้ไปตราบนานเท่านาน แต่ด้วยการขยายตัวอย่างรวดเร็วของเมืองเชียงใหม่ พร้อมกับจำนวนสุนัขและแมวที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ดิ อาร์ค ต้องย้ายพื้นที่ถึง 3 ครั้ง เพื่อไม่ให้รบกวนชุมชนรอบข้าง

พ.ศ. 2556 คุณลุงแกรนท์เสียชีวิตอย่างกะทันหันที่สหรัฐอเมริกา ด้วยโรคมะเร็งที่กลับมาลุกลามอย่างรวดเร็ว ตลอดเวลา 5 เดือนที่คุณลุงแกรนท์ขาดการติดต่อไป คุณบัณฑิต หมื่นเรือคำ สัตวบาลประจำศูนย์พักพิงได้พยายามประคองเรือลำนี้ ที่มีทั้งสุนัขกว่า 150 ชีวิตและพี่เลี้ยงดูแลสุนัขที่คุณลุงแกรนท์ดูแลเหมือนคนในครอบครัวมาโดยตลอดให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ ในปีเดียวกัน ดิ อาร์ค โดนไล่ที่อีกครั้ง เจ้าของที่ดินนำขยะมาถ่มเพื่อกดดัน ทำให้สุนัขเริ่มเจ็บป่วยและบาดเจ็บจากการไปเล่นซนคุ้ยเขี่ยกองขยะ นับเป็นอีกช่วงที่ต้องเผชิญกับอุปสรรคและความสูญเสีย

สานต่อ . . เจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง

ปัญหาต่างๆเริ่มคลี่คลายเมื่อ ดิ อาร์ค ได้รับความอนุเคราะห์ให้ใช้พื้นที่ในสวนพนมเศรฐ์ สร้างบ้านพักพิงสุนัขชั่วคราว และได้คุณจิรัฎฐ์, พนมเศรษฐ์ คุณอภิรดี รุ่งเลิศเกรียงไกร,  คุณทิร์ภากร บูรณศิริ ร่วมกับคุณเกล ดีล่า จัดมินิคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้ความร่วมมือจากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร(วปอ.) รุ่น 55 เพื่อหาทุนจดทะเบียนมูลนิธิ เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของผู้ก่อตั้ง และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นมูลนิธิ ดิ อาร์ค เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

มูลนิธิ ดิ อาร์ค มีเป้าหมายหลักคือการช่วยเหลือสุนัขและสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้ายที่เข้าถึงตัวได้ยาก ให้ได้รับการรักษา ให้ที่พักพิงที่ปลอดภัย เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังจากผ่านช่วงเวลาที่แสนทรมานเมื่อพวกเขาหายดี

พ.ศ. 2560 ถึงกำหนดเวลาที่มูลนิธิจะต้องมองหาพื้นที่สำหรับสร้างศูนย์พักพิงถาวร แต่ก็ทางมูลนิธิก็ยังประสบปัญหาเรื่องค่ารักษาพยาบาลของสุนัขบาดเจ็บและค่าใช้จ่ายในการดูแลสุนัขกว่า 300 ชีวิต คุณนิติพงษ์ ห่อนาค ได้ทราบถึงปัญหาและความจำเป็นในการสร้างศูนย์พักพิงถาวรของทางมูลนิธิ จึงได้ร่วมกับบริษัท หนีกรุงคอนเน็กซ์ จำกัด จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ทำให้หมา หาให้แมว Realiparty Concert” เพื่อหาทุนให้กับมูลนิธิ

ใต้ร่มพระบารมี

ในระหว่างการหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการสร้างศูนย์พักพิงถาวร ดิ อาร์ค ยังคงมุ่งมั่นช่วยเหลือสุนัขบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายอย่างต่อเนื่อง และวันหนึ่งที่เดินทางไปช่วยเหลือสุนัขถูกทำร้าย จนมีแผลขนาดใหญ่ที่หัวและกลางลำตัว ที่โรงเรียนบ้านบงตัน อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

1 กันยายน พ.ศ. 2561 ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง จึงมีรับสั่งให้หน่วยสัตวบาลพระที่นั่งอัมพรสถาน และนายสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ บางเขน ตรวจเยี่ยมและขอรับตัวคุณโบตันกลับไปรักษาตัวในพระราชานุเคราะห์และทรงมีพระราชดำริให้ให้สร้างสถานพักพิงฯให้กับมูลนิธิ เพื่อให้สัตว์ในความดูแลของมูลนิธิมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้ายได้มากขึ้น และเป็นต้นแบบให้กับสถานพักพิงสัตว์ทั่วประเทศ โดยคุณอภิศักดิ์และคุณนันทกา พนมเศรษฐ์ ได้ถวายที่ดินจำนวน 8 – 2 – 39.2 ไร่ เพื่อสร้างศูนย์พักพิงฯแห่งใหม่บนที่ดินผืนเดิม อีกทั้งยังทรงมีพระราชานุญาตให้มูลนิธิสามารถบริหารจัดการและพึ่งพาตัวเองได้ในระยะยาว เพื่อให้เกิดคล่องตัวในการดำเนินกิจกรรมของทางมูลนิธิ

16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  มูลนิธิ ดิ อาร์ค ได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เปลี่ยนชื่อเป็น “มูลนิธิ ดิ อาร์ค ในพระราชูปถัมภ์” ปัจจุบันทางมูลนิธิได้ร่วมมือกับกรมปศุสัตว์  และคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการสถานพยาบาลสัตว์ดอยสะเก็ด เพื่อช่วยเหลือสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยงที่เจ้าของขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเข้าถึงการรักษาที่มากขึ้น มีสุนัขและแมวที่หายดีจากจากการบาดเจ็บหรือถูกทำร้ายอยู่ในความดูแลทั้งหมด 600 ชีวิต มูลนิธิยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือสัตว์บาดเจ็บหรือถูกทำร้ายที่เข้าถึงตัวได้ยากจากทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พวกเขามีโอกาสเข้าถึงการรักษา